Smārdes Sporta svētki 27.jūlijā!

07.07.2024.

Smārdes Sporta svētki 2024

N O L I K U M S

Organizators

“Smārdes Sporta svētku 2024” organizators ir Smārdes pagasta pārvaldes sporta organizators, sadarbībā ar Biedrību Sporta klubs Brīvsolis.

1.Mērķis

Radīt iespēju sportot gribošajiem cilvēkiem pierādīt savu meistarību dažādās sacensībās.

Noteikt Smārdes sporta svētku spēcīgākās komandas un individuāli labākos sportistus.

2.Laiks un vieta

Smārdes pagasta sporta svētki notiek 2024. gada 27.jūlijā, Smārdes stadionā.

9.00 – 9.45 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija.

10.00 – Sporta svētku oficiālā atklāšana

10.10 – komandu sacensību sākums

12.00 – 17.00 – individuālās disciplīnas

~ 17.30 – sporta sacensību noslēgums

~ 17.40 – sporta sacensību apbalvošana

3.Dalībnieki

Smārdes pagasta sporta svētku dalībnieki ir Smārdes pagasta iedzīvotāji un viesi. Svētkos piedalās komandas un individuālo sporta veidu cienītāji!

Sporta svētkos piedalās dalībnieki no 12 gadu vecuma.

4. Komandas

– Vīriešu komandas veido septiņi dalībnieki (minimums 5 dalībnieki). Vīriešu komandā sieviete drīkst piedalīties.

– Sieviešu komandas veido četras dalībnieces (minimums 3 dalībnieces). Sieviešu komandās vīrietis nedrīkst piedalīties.

5.Pieteikšanās

Dalība individuālajos veidos ir bez maksas!

Komandu pieteikšanās līdz 25.jūlija plkst. 17.00!

Komandu pieteikšanās – sūtot e-pastu uz sandis.cilipans@tukums.lv norādot komandas nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Komandu sastāvs jāiesniedz 27.jūlijā – reģistrējoties sacensībām.

Komandas reģistrācija uzskatāma par pabeigtu, kad ir veikts dalības maksas maksājums.

Vīriešu komandām:

piesakoties līdz 20.jūlijam – dalības maksa EUR 25,-

piesakoties no 21. līdz 25.jūlijam – dalības maksa EUR 35,-

piesakoties 27.jūlijā – dalības maksa EUR 50,-.

Sieviešu komandām:

piesakoties līdz 20.jūlijam – dalības maksa ir EUR 15,-;

piesakoties no 21. līdz 25.jūlijam – dalības maksa EUR 25,-

piesakoties 27.jūlijā – dalības maksa EUR 30,-!

Dalības maksa KOMANDĀM jāpārskaita uz šādiem rekvizītiem, ne vēlāk kā līdz 26.jūlija plkst. 17.00:

Biedrība Sporta klubs Brīvsolis

Reģ. Nr. 40008166181

Swedbank, LV98HABA0551029470539

Dalības maksa komandai _________ Smārdes Sporta svētkos

6.Sporta veidi

Vīriešu komandu sporta veidi:

Futbols – 5 pret 5 (4 laukumā, 1 vārtos)

Basketbols – 3 pret 3

Volejbols – 4 pret 4

Biatlons – 4 dalībnieki

Stafete – 4 dalībnieki

Sieviešu komandu sporta veidi:

Basketbola metieni – 3 dalībnieces

Volejbums – 3 dalībnieces

Biatlons – 3 dalībnieces

Stafete – 3 dalībnieces

Individuālie sporta veidi:

Šautriņu mešana

Lodes grūšana

Tāllēkšana

Soļošana

Iespējami papildus individuālie sporta veidi.

7.Vērtēšana

7.1. Komandu vērtējumā uzvarētājs tiek noteikts pēc komandu sporta veidu un individuālo sporta veidu kopvērtējuma:

Komandu sporta veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v.- 30 punkti, 2.v.- 27, 3.v.- 25, 4.v.- 23, 5.v.- 21, 6.v.- 20, 7.v. – 18, 8.v. – 16, 9.v. – 14, 10.v. 12 punkti, pārējās komandas saņem katra 10 punktus.

Individuālajos veidos punkti tiek piešķirti sekojoši: 1.v. – 10 punkti, 2.v. – 9, 3.v. – 8, 4.v. – 7, 5.v. – 6, 6.v. – 5, 7.v. – 4, 8.v. – 3, 9.v. – 2, 10.v. un pārējie saņem pa 1 punktam. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā 1 labākais sieviešu un 1 labākais vīriešu rezultāts no komandas.

Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas komandu sporta veidos.

Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā pēc augstāk minētajiem kritērijiem, tad uzvarētāji ir tie, kam ir vairāk augstākas vietas visos vērtējamajos sporta veidos.

7.2. Individuālo sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem.

7.3. Lai komanda izcīnītu Smārdes Sporta svētku kausu – sacensībās jāpiedalās gan ar vīriešu, gan sieviešu komandu!

8.Noteikumi

Komandu sporta veidos izspēles kārtība tiek noteikta ar izlozes palīdzību un spēļu noteikumus izziņo sacensību galvenais tiesnesis.

Volejbolā tiek spēlēts 1 sets uz laiku 10 min. Neizšķirta gadījumā spēle tiek turpināta līdz kādas komandas pirmajam gūtajam punktam.

Futbolā tiek spēlēts 2 x 5 min. Priekšsacīkstēs ir atļauts neizšķirts rezultāts, play off spēlēs uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles sitienu sēriju (2 dalībnieki un tālāk līdz pirmajai kļūdai). Nav atļauti futbola zābaki (buči).

Basketbolā tiek spēlēts 1 x 10 min, neizšķirta gadījumā tiek spēlēts pagarinājums līdz pirmajam gūtajam grozam.

Volejbumā startē 3 dalībnieces – spēlē līdz divu setu uzvarai.

Biatlonā piedalās 4 dalībnieki vīriešiem un 3 dāmām – uzvarētājs tiek noteikts pēc labākā laika, kas pavadīts distancē.

Stafetē – startē 3 dalībnieces sievietēm un 4 vīriešiem – uzvarētājs tiek noteikts pēc labākā laika, kas pavadīts distancē.

9.Apbalvošana

Individuālajās sacensībās tie apbalvoti labāko rezultātu uzrādītāji divās kategorijās:

jaunieši un jaunietes;

vīrieši un sievietes.

Komandu vērtējumā:

pateicību par piedalīšanos saņem katra komanda;

pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām;

uzvarētāju komanda kopvērtējumā (vīriešu un sieviešu komandu punktu summa) saņem kausu!

10.Informācija

Informācija un pieteikšanās pie sporta organizatora Sanda Čilipāna – tālr. 29496815, e-pasts: sandis.cilipans@tukums.lv.

Sacensību Nolikums, kārtība un rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.brivsolis.lv.

 

 

Pievienot komentāru