Biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””

Tālrunis: 29496815

Sandis Čilipāns

Adrese: Smārdes skola, Smārde, Tukuma novads, LV-3129

E-pasts: sandis_chilipans@inbox.lv

www.brivsolis.lv

twitter.com/brivsolis

Swedbank, LV98HABA0551029470539