Startēs skriešanas seriāls Brīvsolis!

20.04.2020.

Skriešanas seriāla „Brīvsolis”

NOLIKUMS

2020.gadam

MĒRĶIS:

Veicināt veselīgu dzīvesveidu Engures un Tukuma novados.

Popularizēt skriešanu kā visiem pieejamu sporta veidu.

VADĪBA:
Sacensības organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””.

VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek Engures un Tukuma novada teritorijā.

1.posms – 25. un 26.aprīlis, Radziņciems

2.posms –

3.posms –

4.posms –

5.posms –

6.posms –

7.posms –

8.posms –

  1. posms –

10.posms –

11.posms –

12.posms –

Katrā posmā:

Reģistrācija – dalībnieku reģistrācija nenotiek, dalībnieks automātiski reģistrējas, atsūtot savu rezultātu!

Starts – dalībnieku starts ir atļauts no sestdienas plkst. 7.00 līdz svētdienas plkst. 22.00.

SACENSĪBU NORISE:

  • Dalībnieks ierodas sacensību starta vietā jebkurā sev izvēlētā laikā, attiecīgās nedēļas nogales ietvaros, ievērojot valstī noteiktos distancēšanās nosacījumus!
  • Nostājoties uz starta līnijas, dalībnieks ieslēdz sev ērtāko ierīci (sporta pulkstenis, telefona aplikācija Endomondo, Samsung Health utt.).
  • Dalībnieks dodas marķētā trasē, sekojot melnām bultiņām uz balta fona.
  • Dalībnieks veic marķētos apļus tik daudz, cik ir viņa spēkos vienas stundas laikā! Pēc 1 stundas laika beigām, dalībnieks pabeidz konkrēto pilno apli!
  • Pēc skrējiena beigām, dalībnieks nosūta savu rezultātu screenshot (ar redzamu veikto distanci) vai pulksteņa rezultāta bildi (ar konkrētā posma starta apzīmējumu fonā) WHATSAPP uz numuru 29496815!
  • Dalībnieks veic dalības maksas apmaksu par konkrēto posmu (pieaugušie).

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS:

Grupa Dzimšanas gadi
A grupa 2013.g. un jaunāki (pirmsskola)
B grupa 2009. – 2012.g. (sākumskola)
C grupa 2004. – 2008.g. (pamatskola)
D grupa 2003.g. un vecāki

Atkarībā no dalībnieku skaita, grupu dalījumā iespējamas izmaiņas!

DISTANCES:

Katra posma distances garums atkarīgs no marķētā apļa garuma. Minimālā distance katrā grupā – 1 aplis. Maksimālā – stundas laikā iesākto apļu skaits x apļa garums.

Katrā posmā distancē būs aplis 2 – 3 km. Sacensību dalībniekiem jāveic vismaz 1 aplis. Sacensību ilgums – 1 stunda. Dalībnieki krāj kilometrus pēc savām spējām. Ja kārtējais aplis tiek finišēts 0:59:59, dalībniekam ir iespēja doties vēl vienā aplī.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI:

Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents – gan skrējējs, gan tāds, kurš vēl tikai domā skriet.

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un CSN ievērošanu. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki, treneri vai citi piederīgie, par šo faktu informējot sacensību organizatorus.

UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA:

Kopvērtējuma uzvarētāji tiks noteikti pēc visvairāk noskrietajiem kilometriem sezonas laikā, vērtējot 8 labāko posmu rezultātus. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem būs vienāds kilometru skaits, par uzvarētāju kļūs tas sportists, kurš distances veicis ātrāk, sacensību finiša laikus summējot!

APBALVOŠANA:

Seriāla organizatori posmos apbalvo dalībniekus ar pārsteiguma balvām no atbalstītājiem – balvu ieguvēji tiek noteikti ar izlozes palīdzību!

Seriāla kopvērtējumā ar medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
Dalībnieks ir automātiski reģistrējies, atsūtot savu rezultātu un pieveiktos km!

DALĪBAS MAKSA:

A grupa – bez maksas

B grupa – bez maksas

C grupa – bez maksas

D grupa – 5 EUR

Dalības maksa jāpārskaita pēc sacensībām līdz pirmdienas vakaram:

Biedrība Sporta klubs „Brīvsolis”, reģ.Nr. 40008166181, Swedbank – LV98HABA0551029470539.

Dalības maksas nesamaksāšanas rezultātā dalībnieka rezultāts netiek iekļauts kopvērtējumā un dalībnieks nepiedalās balvu izlozē!

PRETENZIJAS:
Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt rakstveidā uz epastu info@brivsolis.lv.

Pievienot komentāru