Engures novada Orientēšanās seriāla Nolikums

01.05.2014.

Engures novada ORIENTĒŠANĀS seriāla

NOLIKUMS

2014.gadam

MĒRĶIS:

Veicināt veselīgu dzīvesveidu Engures novadā un Latvijā.

Popularizēt skriešanu un orientēšanos kā visiem pieejamu sporta veidu.

VADĪBA:
Sacensības organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””.
Sacensību galvenais tiesnesis – Sandis Čilipāns, sekretāre – Zane Čilipāne.
 

VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek:

7.maijā, Smārdē (pie skolas)

28.maijā, Lapmežciemā (pie halles)

11.jūnijā, Ķesterciemā (pie stadiona)

9.jūlijā, Milzkalnē (pie muižas)

30.jūlijā, Ragaciemā (autostāvvietā pie jūras)

13.augustā, Lapmežciemā (pie halles)

3.septembrī, Engurē (pie stadiona)

Katrā posmā starts no 18.30 līdz 19.30. 

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS UN DISTANCES:

Grupa

Dzimšanas gadi

Vīriešu distances

Sieviešu distances

A grupa

2005.g. un jaunāki

~ 500 m – 1 km

~ 500 m – 1 km

B grupa

2000.g. un jaunāki

~ 2 km – 3 km

~ 2 km – 3 km

C grupa

1996. – 1999.g.

~ 4 km – 6 km

~ 4 km – 6 km

D grupa

1985. – 1995.g.

~ 4 km – 6 km

~ 4 km – 6 km

E grupa

1971. – 1984.g.

~ 4 km – 6 km

~ 4 km – 6 km

F grupa

1970.g.un vecāki

~ 4 km – 6 km

~ 4 km – 6 km

SACENSĪBU DALĪBNIEKI:

Katrs dalībnieks var piedalīties sev atbilstošas vecuma grupas sacensībās.

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un CSN ievērošanu. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki, treneri vai citi piederīgie, par šo faktu informējot sacensību organizatorus.

UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA:
Lai cīnītos par godalgām, dalībniekam jāstartē vismaz piecās sacensību kārtās. Vērtēšanā summējot tiks ņemti vērā uzrādītie rezultāti un izcīnītās vietas.

APBALVOŠANA:

Katrā posmā tiek apbalvoti dalībieki ar pārsteiguma balvām no atbalstītājiem – balvas saņem katra posma 1.vietas ieguvējs katrā vecuma grupā.

Seriāla kopvērtējumā ar diplomiem un medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

Katrs A grupas dalībnieks/ce, piedaloties vismaz piecos posmos, kopvērtējumā saņems specbalvu.

DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS:

Dalībnieku pieteikšanās sacensību norises vietā.

Pieteikties var iepriekš (līdz katras kārtas iepriekšējās dienas plkst. 17.00) sūtot pieteikumu uz e-pastu info@brivsolis.lv.

DALĪBAS MAKSA:

A grupa – 0.50 EUR

B grupa – 0.50 EUR

C grupa – 1.50 EUR

D grupa – 3 EUR

E grupa – 3 EUR

F grupa – 3 EUR

Ja vienā posmā piedalās 2 un vairāk cilvēki no vienas ģimenes – katram dalībniekam atlaide 0.50 EUR.

Dalības maksā ietilpst: laika ņemšana distancē, karšu sagatavošana, sacensību vadība, distances nodrošināšana, ūdens finišā, balvu fonda nodrošināšana.

PRETENZIJAS:

Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt pusstundas laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Biedrības “Sporta klubs “Brīvsolis”” valdes priekšsēdētājs:                                  Sandis Čilipāns

Pievienot komentāru