Startēs skriešanas seriāla Brīvsolis jaunā sezona!

26.03.2019.

Skriešanas seriāla „Brīvsolis”

NOLIKUMS

2019.gadam

MĒRĶIS:

Veicināt veselīgu dzīvesveidu Engures un Tukuma novados.

Popularizēt skriešanu kā visiem pieejamu sporta veidu.

VADĪBA:
Sacensības organizē un vada biedrība “Sporta klubs “Brīvsolis””.

VIETA UN LAIKS:
Sacensības notiek Engures un Tukuma novada teritorijā.

1.posms – 11.aprīlī, Smārdē

2.posms – 25.aprīlī

3.posms – 9.maijā

4.posms – 23.maijā

5.posms – 6.jūnijā

6.posms – 20.jūnijā

7.posms – 11.jūlijā

8.posms – 25.jūlijā

9. posms – 8.augustā

10.posms – 29.augustā

11.posms – 12.septembrī

12.posms – 26.septembrī

Katrā posmā:

Reģistrācija – no plkst. 18:15

Bērnu starts – plkst. 18:40

Pieaugušo starts – plkst. 19:00

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS:

Grupa Dzimšanas gadi
A grupa 2013.g. un jaunāki (pirmsskola)
B grupa 2008. – 2012.g. (sākumskola)
C grupa 2003. – 2007.g. (pamatskola)
D grupa 2002.g. un vecāki

Atkarībā no dalībnieku skaita, grupu dalījumā iespējamas izmaiņas!

DISTANCES:

A grupa – ~ 1 km

B grupa – ~ 2 km

C grupa – sākot no 2 km

D grupa – sākot no 2 km

Katrā posmā pieaugušo distancē būs aplis 2 – 3 km. Sacenību dalībniekiem jāveic vismaz 1 aplis. Sacensību ilgums – 1 stunda. Dalībnieki krāj kilometrus pēc savām spējām. Ja kārtējais aplis tiek finišēts 0:59:59, dalībniekam ir iespēja doties vēl vienā aplī.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI:

Sacensībās var piedalīties jebkurš intresents – gan skrējējs, gan tāds, kurš vēl tikai domā skiet.  

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un CSN ievērošanu. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu vecāki, treneri vai citi piederīgie, par šo faktu informējot sacensību organizatorus.
 
UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA:

Kopvērtējuma uzvarētāji tiks noteikti pēc visvairāk noskrietajiem kilometriem sezonas laikā, vērtējot 8 labāko posmu rezultātus. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem būs vienāds kilometru skaits, par uzvarētāju kļūs tas sportists, kurš distances veicis ātrāk, sacensību finiša laikus summējot!  

APBALVOŠANA:

Seriāla organizatori posmos apbalvo dalībniekus ar pārsteiguma balvām no atbalstītājiem!

Seriāla kopvērtējumā ar medaļām tiek apbalvoti 1. – 3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā sacensību norises vietā līdz plkst. 18:45.

Pieteikties var iepriekš, sutot sms vai whatsapp ziņu uz tālruni 29496815.

DALĪBAS MAKSA:

A grupa – bez maksas

B grupa – bez maksas

C grupa – bez maksas

D grupa – 5 EUR

PRETENZIJAS:
Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt pusstundas laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Pievienot komentāru